انتخاب واحد در تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۲۴۶۷۳/م مورخ ۹۶/۶/۸ معاونت آموزشی دانشگاه به اطلاع می رساند

انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۱۴ شهریورماه آغاز خواهد شد

شایان ذکر است ، انتخاب واحد روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه به تاریخ (جمعه) ۲۴ شهریور ماه انتقال یافت

اداره کل آموزش

دانشگاه جامع علمی کاربردی

عدم امکان اخذ درس در دوره تابستان ۹۶-۹۵ برای دانشجویان تکمیل ظرفیت بهمن ۹۵

با سلام و احترام
با توجه به نزدیک شدن به دوره تابستانی ۹۶-۹۵ ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره ۹۵/۴۲۱۶۱/م مورخ ۹۵/۹/۲۸ معاونت محترم آموزشی در خصوص نحوه اجرای دوره تابستانی و همچنین تعداد و دروس قابل ارایه به دانشجویان شایان ذکر است دانشجویان ورودی تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۹۵ که از فروردین ماه ۹۶ اقدام به ثبت نام نموده و پایان کلاسهای ایشان تاریخ ۹۶/۴/۲۸ و امتحانات این دسته از پذیرفته شدگان از ۹۶/۴/۳۱ الی ۹۶/۵/۱۱ میباشد قادر به انتخاب درس در دوره تابستانی جاری نخواهند بود. ( بخشنامه ۹۶/۹۹۷۱/ م مورخ ۹۶/۳/۸)
مدیر کل خدمات آموزشی – ستاد

شروع زمان ثبت درخواست انتقال برای نیم¬سال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ در سامانه آموزشی دانشگاه(سجاد)

به استحضار می¬رساند زمان نقل و انتقالات دانشجویان، از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۱لغایت ۹۶/۰۳/۱۵در سامانه آموزشی دانشگاه تنها جهت ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است و دانشجویان و مراکز آموزشی می¬توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیم¬سال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.

1 2 3 9