Monthly Archives: شهریور ۱۳۹۶

انتخاب واحد در تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۲۴۶۷۳/م مورخ ۹۶/۶/۸ معاونت آموزشی دانشگاه به اطلاع می رساند

انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۱۴ شهریورماه آغاز خواهد شد

شایان ذکر است ، انتخاب واحد روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه به تاریخ (جمعه) ۲۴ شهریور ماه انتقال یافت

اداره کل آموزش

دانشگاه جامع علمی کاربردی